วนัสนันท์
Vanusnun 腌蒜头 350 克

82.50 THB

腌蒜头有自然的颜色,美味可口,不含防腐剂,可以保存很久“腌蒜头有助于降低血压以及降低高血、排气、缓解糖尿病。腌蒜头汁可用于做火锅点蘸底料。腌蒜头可以单吃或放煎蛋或可用于当下酒菜,小孩大人都可以吃。”

วนัสนันท์
Vanusnun 腌梅 (小瓶) 270 克

52.50 THB

แสนผึ้ง
San Pueng 人参腌独蒜 130 克

73.50 THB

นกพิราบ Pigeon
混合咸酸菜

30.00 THB

วนัสนันท์
Vanusnun 腌蒜头 350 克

82.50 THB