ตราชั่ง TRACHANG
天枰标幼虾膏 ( 90克 / 6 罐 )

157.50 THB

天枰标幼虾膏是调味产品,通过标准化生产过程生产出高质量的虾酱,将使菜肴口味鲜香 - 使用优质的糠虾 - 符合卫生条件,不含人工色素 - 常用于辣椒酱、咖喱酱的配料 - 规格:( 90克 / 6 罐 )

เรือใบ Sail Boat
-

20.00 THB

เด็กสมบูรณ์ Deksomboon
香菇白酱油( 1950 克 )

187.50 THB

โลโบ LOBO
泰国酸辣汤调料 30 克

27.00 THB

โลโบ LOBO
泰国黄咖喱炒肉酱 50 克

26.25 THB