ภูเขาทอง (GOLDEN MOUNTAIN)
金山牌 白酱油 (4.8升)

180.00 THB

使用精选优质的黄豆为原料,通过标准化的生产过程,适合用于烹调(适合饭馆用的) - 使用精选优质的黄豆为原料,通过标准化的生产过程 - 干净又安全 - 适合用于烹调 - 适合饭馆用的 - 净含量 4.8 升

ตราเด็กสมบูรณ์ Deksomboon
纯鱼露 净含量 700 CC

40.50 THB

ช้อนทอง (GOLDEN SPOON)
耗油 2400 克

103.50 THB

โลโบ Lobo
Lobo 沙爹蘸料粉

27.00 THB

โลโบ LOBO
叉烧肉调料粉 100 克

43.50 THB