ฉั่วฮะเส็ง (CHUA HAH SENG)
炸鸡辣椒酱 3000 克

264.00 THB

给你的炸鸡或烤鸡增加美味,由高质量的原料,通过标准化生产过程生产出来的,又干净有安全。

KRUA Doitung
Tom Kha Soup 把椰子湯

5.00 THB

โลโบ LOBO
叉烧肉调料粉 100 克

43.50 THB

โลโบ LOBO
玛莎文咖喱酱 50 克

24.00 THB

ทิพรส (TIPAROS)
鱼露(4500克)

247.50 THB