แม่จินต์
Mae Jin 三味独蒜

175.50 THB

Mae Jin 三味独蒜 350 克 “天然颜色的腌蒜头,美味,不含防腐剂,保质期长”

ชฏา
甜萝卜干

73.50 THB

แสนผึ้ง
San Peung 腌蒜头 350 克

30.00 THB

วนัสนันท์
Vanusnun 腌梅 (小瓶) 270 克

52.50 THB

แม่จินต์
Mae Jin 腌独蒜

283.50 THB