แม่จินต์
Mae Jin 腌独蒜

283.50 THB

Mae Jin 腌独蒜 480 克 腌独蒜有助于降低血压以及降低高血、排气、缓解糖尿病。腌蒜头汁可用于做火锅点蘸底料。腌蒜头可以单吃或放煎蛋或可用于当下酒菜,小孩大人都可以吃。”

โรซ่า Roza
露莎士 甜辣味酸菜

22.50 THB

วนัสนันท์
Vanusnun 腌梅 (小瓶) 270 克

52.50 THB

แม่จินต์
Mae Jin 三味腌姜片

171.00 THB

แสนผึ้ง
San Pueng 人参腌独蒜 130 克

73.50 THB