แม่จินต์
Mae Jin 腌独蒜

283.50 THB

Mae Jin 腌独蒜 480 克 腌独蒜有助于降低血压以及降低高血、排气、缓解糖尿病。腌蒜头汁可用于做火锅点蘸底料。腌蒜头可以单吃或放煎蛋或可用于当下酒菜,小孩大人都可以吃。”

แม่จินต์
Mae Jin 三味腌姜片

171.00 THB

แสนผึ้ง
San Peung 腌蒜头 350 克

30.00 THB

โรซ่า Roza
露莎士 甜辣味酸菜

22.50 THB

นกพิราบ Pigeon
Pigeon 三味芥菜 (易拉盖子)

30.00 THB