แม่จินต์
Mae Jin 三味腌姜片

171.00 THB

Mae Jin 三味腌姜片 870 克 精选优质是烹饪的主要配料之一。我们自从农场挑选了鲜姜→清理干净 →腌制→挑选→包装→成品。每个过程中会通过标准化的控制。

แสนผึ้ง
San Peung 腌蒜头 350 克

30.00 THB

โรซ่า Roza
露莎士 甜辣味酸菜

22.50 THB

โรซ่า ROZA
露莎士 咸酸菜

22.50 THB

วนัสนันท์
Vanusnun 腌梅 (小瓶) 270 克

52.50 THB