แม่จินต์
Mae Jin 腌姜片

64.50 THB

Mae Jin 腌姜片 325 克 精选优质是烹饪的主要配料之一。我们自从农场挑选了鲜姜→清理干净 →腌制→挑选→包装→成品。每个过程中会通过标准化的控制。

นกพิราบ Pigeon
混合咸酸菜

30.00 THB

แสนผึ้ง
San Pueng 人参腌独蒜 130 克

73.50 THB

วนัสนันท์
Vanusnun 腌蒜头 350 克

82.50 THB

นกพิราบ Pigeon
Pigeon 三味芥菜 (易拉盖子)

30.00 THB