แม่จินต์
Mae Jin 腌蒜头

100.00 THB

Mae Jin 腌蒜头 870 克 腌蒜头有自然的颜色,美味可口,不含防腐剂,可以保存很久“腌蒜头有助于降低血压以及降低高血、排气、缓解糖尿病。腌蒜头汁可用于做火锅点蘸底料。腌蒜头可以单吃或放煎蛋或可用于当下酒菜,小孩大人都可以吃。”

แม่จินต์
Mae Jin 三味独蒜

175.50 THB

แม่จินต์
Mae Jin 腌姜片

64.50 THB

วนัสนันท์
Vanusnun 腌梅 (小瓶) 270 克

52.50 THB

แม่จินต์
Mae Jin 腌独蒜

283.50 THB