โรซ่า ROZA
露莎士 咸酸菜

22.50 THB

露莎士 咸酸菜 - 净含量 145 克 - 想吃到美食,简单,只要撕开。露莎士酸菜的新包装又方便又干净。 - 优质的包装有助于保持酸菜的味道和新鲜、轻量、不生锈、另外还可以吃到高等质量的新鲜酸菜

โรซ่า ROZA
露莎士 咸酸菜

22.50 THB

แม่จินต์
Mae Jin 三味独蒜

175.50 THB

โรซ่า Roza
露莎士 甜辣味酸菜

22.50 THB

นกพิราบ Pigeon
Pigeon 三味芥菜 (易拉盖子)

30.00 THB