โรซ่า ROZA
露莎士 酸辣味酸菜

22.50 THB

露莎士的罐头食品 (袋装) : 酸辣味酸菜 / 规格 145 克 / 通过标准化生产过程,可以放心食用。受全家喜爱的酸菜。

นกพิราบ Pigeon
混合咸酸菜

30.00 THB

วนัสนันท์
Vanusnun 腌蒜头 350 克

82.50 THB

นกพิราบ Pigeon
Pigeon 三味芥菜 (易拉盖子)

30.00 THB

แสนผึ้ง
San Pueng 人参腌独蒜 130 克

73.50 THB