โลโบ LOBO
泰式鸡肉腌料100克

44.25 THB

东方鸡肉腌料适合烤鸡、熏鸡和炸鸡 / 准备1公斤的鸡肉,将腌料一袋加入清水混合均匀,放入鸡肉搅拌均匀,腌制一个小时,将腌制好的鸡肉拿去烤、炸或熏

ทิพรส Tiparos
味露牌 耗油

15.00 THB

พันทวี
耗油 5升

267.00 THB

ภูเขาทอง (GOLDEN MOUNTAIN)
金山牌 白酱油 (4.8升)

180.00 THB

โลโบ LOBO
泰国椰奶鸡汤调味料配浓椰奶

63.00 THB