นิวเกรด New Grade
NewGrade 混合式西米

40.50 THB

NewGrade 混合式西米 400 克,使用优质木薯粉,通过国际标准化生产过程生产出班兰叶口味的西米。本产品干净又符合卫生条件,可用于作为烹饪配方。

อังเคิลบาร์นส์ Uncle Barns
巴尼斯叔叔的酥炸粉

46.50 THB

โกกิ GOGI
Gogi酥炸粉

21.75 THB

รสดี ROS DEE
ROS DEE 酥炸调料粉(原味儿)

16.50 THB

บิ๊กซี Big C
Big C 酥炸粉 (香辣味)

12.00 THB