พาเลซ PALACE
Palace牌 奶精炼乳 脱脂炼乳

30.00 THB

Palace牌 脱脂奶精炼乳 增加饮料的香浓甜味儿,无论是咖啡还是其他烘烤食品 - 净含量 380 克 - 脱脂炼奶 对身体好 - 加入饮料,增加香浓甜味儿,无论是茶还是咖啡 - 可用于烘烤食品的配料

พาเลซ PALACE
Palace牌 脱脂奶精 (上品)

31.50 THB

ทีพอท TEAPOT
Teapot 奶精炼乳

31.50 THB

พาเลซ PALACE
Palace牌 奶精炼乳 脱脂炼乳

37.50 THB

Madi Kombucha
Kombucha 500ml

5.00 THB