อังเคิลบาร์นส์ Uncle Barns
巴尼斯叔叔的酥炸粉

46.50 THB

巴尼斯叔叔的酥炸粉 是多用途的酥炸粉,可以用来酥炸肉、蔬菜及水果,为您美食口感酥脆可口。本产品已通过GMP、HACCP和BRC的标准化生产过程。

บิ๊กซี Big C
Big C 酥炸粉 (香辣味)

12.00 THB

นิวเกรด New Grade
NewGrade 混合式西米

40.50 THB

บิ๊กซี Big C
Big C 酥炸粉

12.00 THB

อังเคิลบาร์นส์ Uncle Barns
巴尼斯叔叔的酥炸粉

46.50 THB