รสดี ROS DEE
ROS DEE 酥炸调料粉 (香辣味)

16.50 THB

美味酥脆,不需要再调味,适用于裹炸食物或其他菜式的烹煮 ,例如:肉或蔬菜,简单搞定美食 - 酥炸粉 - 香辣味 - 有红辣椒的配料,适合喜欢辣味的人 - 香味,保持酥脆 - 规格 90 克

อังเคิลบาร์นส์ Uncle Barns
巴尼斯叔叔的酥炸粉

46.50 THB

รสดี ROS DEE
ROS DEE 酥炸调料粉(原味儿)

16.50 THB

บิ๊กซี Big C
Big C 酥炸粉 (香辣味)

12.00 THB

รสดี ROS DEE
ROS DEE 酥炸调料粉 (香辣味)

16.50 THB