บิ๊กซี Big C
Big C 酥炸粉 (蒜香味)

12.00 THB

Big C 酥炸粉 - 蒜香味 - 规格 90 克 - 美味 - 保持酥脆

อังเคิลบาร์นส์ Uncle Barns
巴尼斯叔叔的酥炸粉

46.50 THB

รสดี ROS DEE
ROS DEE 酥炸调料粉 (香辣味)

16.50 THB

บิ๊กซี Big C
Big C 酥炸粉

12.00 THB

นิวเกรด New Grade
NewGrade 混合式西米

40.50 THB