ทิพรส (TIPAROS)
鱼露(4500克)

247.50 THB

高级鱼露,通过高级技术和选择最好的鱼,使本品味道又香又美,具有提鲜、调味的作用 - 配料表:凤尾鱼 - 加仑装 - 味道又香又美,并有高蛋白质 - 可以存放一年,不会出现沉淀

Piri
炸猪肉皮辣椒酱

130.00 THB

โลโบ LOBO
卤水调味料 60 克

26.25 THB

ตราหอยหลอด hoilord
辣椒鱼露 规格7 克(50袋)

57.00 THB

ช้อนทอง (GOLDEN SPOON)
耗油 2400 克

103.50 THB