ทิพรส (TIPAROS)
鱼露(4500克)

247.50 THB

高级鱼露,通过高级技术和选择最好的鱼,使本品味道又香又美,具有提鲜、调味的作用 - 配料表:凤尾鱼 - 加仑装 - 味道又香又美,并有高蛋白质 - 可以存放一年,不会出现沉淀

ตราภูเขาทอง (golden-mountain)
-

26.00 THB

อร่อยดี Aroidee
-

0.00 THB

เรือใบ Sail Boat
-

20.00 THB

KRUA Doitung
Tom Kha Soup 把椰子湯

5.00 THB